Zpět

Co nabízíme

Naše služby

Mateřská škola zajišťuje výchovu a vzdělávání pro děti

 • zpravidla od 3 do 6 let

Školní jídelna je součástí mateřské školy s kapacitou 120 jídel denně.

Zaměření mateřské školy

1. Výtvarné a hudební činnosti: 

 • netradiční výtvarné techniky
 • enviromentální výchova
 • logopedická prevence
 • grafomotorická cvičení
 • hra na dětské hudební nástroje

2. Pohybové aktivity: 

 • míčové hry ve sportovní hale ( dle zájmu rodičů )
 • plavání pro starší děti (dle zájmu rodičů )
 • dětská jóga
 • výlety a turistika v našem okolí
 • fotbalové turnaje mezi školkami

3. Spolupráce s ostatními organizacemi: 

 • 4. ZŠ, ukázkové hodiny pro předškoláky, návštěva školní družiny a prohlídka školy
 • PPP v Mostě (OŠD, odborné přednášky jak pro pedagogy, tak i pro rodiče)
 • Dětský domov v Mostě
 • Městská policie v Mostě
 • FK Baník Most
 • Házenkářský klub Černí Andělé

Záměry budoucího rozvoje: 

 • pomáhat rodičům předcházet školnímu neúspěchu jejich dítěte
 • respektovat osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte
 • uplatňovat pedagogickou lásku, moudrost, odvahu a důvěryhodnost
 • podporovat kvalitu vzdělávacího procesu
 • budovat bezpečné sociální klima ve škole (dobré vztahy, příznivou atmosféru a partnerský přístup)
 • směřovat děti k maximálnímu rozvoji jejich schopností, dovedností, návyků, osobnostních vlastností, k toleranci, přátelství, empatii, rozvoji tvořivosti a fantazie
 • učit děti spoluvytvářet a respektovat pravidla soužití
 • rozvíjet klíčové kompetencí dětí i profesní kompetence pedagogů

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají ve dnech:  7.3. 2023 21.3. 2023 4.4. 2023 18.4. 2023  Vždy od 16.00 do 18.00 hodin. Je možnost přijít na všechny čtyři termíny :)

Více informací

Divadlo Ondřej - Indiánské příběhy

Dne 23.2. 2023 nás navštívilo Divadlo Ondřej.... děti si představení moc užily!

Více informací

KARNEVAL

Karneval plný masek, kostýmů a dětké radosti :) 

Více informací