INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Co nabízíme

Naše služby

Mateřská škola zajišťuje výchovu a vzdělávání pro děti

 • zpravidla od 3 do 6 let

Školní jídelna je součástí mateřské školy s kapacitou 120 jídel denně.

Zaměření mateřské školy

1. Výtvarné a hudební činnosti: 

 • netradiční výtvarné techniky
 • enviromentální výchova
 • logopedická prevence
 • grafomotorická cvičení
 • hra na dětské hudební nástroje

2. Pohybové aktivity: 

 • míčové hry ve sportovní hale ( dle zájmu rodičů )
 • plavání pro starší děti (dle zájmu rodičů )
 • dětská jóga
 • výlety a turistika v našem okolí
 • fotbalové turnaje mezi školkami

3. Spolupráce s ostatními organizacemi: 

 • 4. ZŠ, ukázkové hodiny pro předškoláky, návštěva školní družiny a prohlídka školy
 • PPP v Mostě (OŠD, odborné přednášky jak pro pedagogy, tak i pro rodiče)
 • Dětský domov v Mostě
 • Městská policie v Mostě
 • FK Baník Most
 • Házenkářský klub Černí Andělé

Záměry budoucího rozvoje: 

 • pomáhat rodičům předcházet školnímu neúspěchu jejich dítěte
 • respektovat osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte
 • uplatňovat pedagogickou lásku, moudrost, odvahu a důvěryhodnost
 • podporovat kvalitu vzdělávacího procesu
 • budovat bezpečné sociální klima ve škole (dobré vztahy, příznivou atmosféru a partnerský přístup)
 • směřovat děti k maximálnímu rozvoji jejich schopností, dovedností, návyků, osobnostních vlastností, k toleranci, přátelství, empatii, rozvoji tvořivosti a fantazie
 • učit děti spoluvytvářet a respektovat pravidla soužití
 • rozvíjet klíčové kompetencí dětí i profesní kompetence pedagogů

Zápis dětí do mateřských škol

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Zápis dětí do ZŠ

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Prázdninový provoz 2024

Vážení zákonní zástupci, blíží se nejenom zápisy do mateřských škol, ale už je na čase přemýšlet i nad prázdninami. Zde jsou uvedeny  jednotlivé mateřské školy, s termíny „prázdninového letního  provo…

Více informací