Zpět

Náš tým zaměstnanců

ZAMĚSTNANCI NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

1. třída - KUŘÁTKA - speciální třída

Natálie Prchalová - pozice učitelky
Monika Rovná - asistent pedagoga

Jmenuji se Monika a pracuji v mateřské škole prvním rokem. Dělá mi velikou radost, že se mohu podílet na osobnostním rozvoji malých dětiček. Jsem velmi přátelská, milá a snažím se, aby v kolektivu panovala dobrá nálada, děti se do školky těšily a zároveň získaly nové dovednosti. Největší odměnou je pro mě dětský smích.

2. třída - BERUŠKY

Hana Šindlerová - pozice učitelky 

Jmenuji se Hanka a jsem paní učitelkou ve třídě Kuřátek, do které chodí nejmenší děti.  Svým milým přístupem se snažím vytvořit dětem co nejsnadnější vstup do mateřské školy. Mým cílem je, aby se děti ve školce cítily bezpečně a mohly se na mě se vším obrátit. Snažím se přistupovat ke každému dítěti individuálně, beru ohledy na jeho potřeby a pocity. S dětmi ráda zpívám, hraji na klavír a tvořím.

 
Tereza Hošková - pozice učitelky

3. třída - SLUNÍČKA

Danuše Štěpánková - zástupce OP, učitelka
Jmenuji se Dana a jsem učitelkou a zároveň zástupkyní odloučeného pracoviště K.H.Borovského a vedu celý tým pedagogických i nepedagogických pracovíků. Účastnám se porad vedení a předávám informace všem zaměstnancům. Podporuji týmovou práci všech zaměstnanců a respektuji jejich názory. Mou snahou je vytvářet v MŠ ovzduší klidu, pohody, tolerance, důvěry a jít příkladem dětem i zaměstnancům. Nebráním se učit nové věci. 
Lenka Vrbová - pozice učitelky
I když pracuji ve školství už déle, na zdejší MŠ pracuji prvnímk rokem. Svým přístupem k dětem se snažím, aby se dětem ve školce líbilo a aby společně prožívaly radost ze společných aktivit. Nejvíce se zaměřuji na výtvarný, hudební, pohybový rozvoj dětí a na bezproblémový vstup do 1. třídy ZŠ.
Ivana Tichá - asistent pedagoga

Pracuji jako asistentka pedagoga. Práce mě baví, snažím se být trpělivá, veselá, kamarádská a přeji si, aby se děti do školky těšily. 

4. třída - KOŤÁTKA

Zdenka Musialová - pozice učitelky

Pracuji šestým rokem jako učitelka MŠ K.H. Borovského v Mostě. Svoji práci mám velice ráda, ráda se starám o děti, pečuji o ně. Už jako malá jsem se starala o svojí o 9 let mladší sestru. Tato práce mě naplňuje, neboť jsem empatická, kreativní, výtvarně i hudebně založená, podporuji u dětí estetické cítění, pracuji na výzdobě naší MŠ. 

Miroslava Turková - asistent pedagoga

Ve školce nám vaří dvě paní kuchařky:

Lavičková Jiřina  a Jitka Fabiánová

Staráme se o to, aby děti měly plná bříška, připravujeme dětem zdravé svačinky a obědy. 

Ve školce pracuje paní uklízečka:

 Monika Sopuchová 

Starám se o to, aby se dětem ve školce líbilo, bylo zde čisto a uklizeno.


Vánoční přání 1.MŠ

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Vánoční provoz - dne 22.12.2023 jsme pro děti ve všech školkách do 16,30 hod. - běžný provoz 1.MŠ

INFORMACE PRO RODIČE MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY OD 27.12. – 29.12.2023 BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA. NA VŠECHNY DĚTI SE BUDEME OPĚT TĚŠIT V NOVÉM ROCE 2.1.2024. DNE 22.12.2023 JE MŠ OTEVŘENA V BĚŽ…

Více informací

Mikuláš ve Sluníčkách

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací