Zpět

Náš tým zaměstnanců

ZAMĚSTNANCI NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

1. třída - KUŘÁTKA

Zdeňka Musialová - pozice učitelky
Pracuji šestým rokem jako učitelka MŠ K.H. Borovského v Mostě. Svoji práci mám velice ráda, ráda se starám o děti, pečuji o ně. Už jako malá jsem se starala o svojí o 9 let mladší sestru. Tato práce mě naplňuje, neboť jsem empatická, kreativní, výtvarně i hudebně založená, podporuji u dětí estetické cítění, pracuji na výzdobě naší MŠ. 
Hana Šindlerová - pozice učitelky
Jmenuji se Hanka a jsem paní učitelkou ve třídě Kuřátek, do které chodí nejmenší děti.  Svým milým přístupem se snažím vytvořit dětem co nejsnadnější vstup do mateřské školy. Mým cílem je, aby se děti ve školce cítily bezpečně a mohly se na mě se vším obrátit. Snažím se přistupovat ke každému dítěti individuálně, beru ohledy na jeho potřeby a pocity. S dětmi ráda zpívám, hraji na klavír a tvořím.

2. třída - BERUŠKY

Iva Veverková - pozice učitelky
Jmenuji se Iva a pracuji už šestým rokem v MŠ K.H. Borovského. Svoji práci mám velmi ráda, jsem empatická a kreativní. Ráda podnikám s dětmi procházky po okolí.
Ivana Tichá - asistent pedagoga
Pracuji jako asistentka pedagoga. Práce mě baví, snažím se být trpělivá, veselá, kamarádská a přeji si, aby se děti do školky těšily. 
Veronika Strolená - asistent pedagoga
Jmenuji se Veronika a jsem asistentkou pedagoga ve třídě Berušek. Jsem velmi milá a přátelská. Mým cílem je pomáhat dětem v tom, co jim nejde a snažím se je vést k samostatnosti.

3. třída - SLUNÍČKA

Danuše Štěpánková - zástupce OP, učitelka
Jmenuji se Dana a jsem učitelkou a zároveň zástupkyní odloučeného pracoviště K.H.Borovského a vedu celý tým pedagogických i nepedagogických pracovíků. Účastnám se porad vedení a předávám informace všem zaměstnancům. Podporuji týmovou práci všech zaměstnanců a respektuji jejich názory. Mou snahou je vytvářet v MŠ ovzduší klidu, pohody, tolerance, důvěry a jít příkladem dětem i zaměstnancům. Nebráním se učit nové věci. 
Renata Hajzlerová - pozice učitelky
Ráda vytvářím příjemné a bezpečné prostředí prosycené radostí, smíchem a láskou. Odměnou je pro mne úsměv a spokojenost dětí i rodičů. Mým hlavním cílem je příprava předškolních dětí k úspěšnému a bezproblémovému vstupu do prvních tříd ZŠ. 
Monika Rovná - asistent pedagoga 
Jmenuji se Monika a pracuji v mateřské škole prvním rokem. Dělá mi velikou radost, že se mohu podílet na osobnostním rozvoji malých dětiček. Jsem velmi přátelská, milá a snažím se, aby v kolektivu panovala dobrá nálada, děti se do školky těšily a zároveň získaly nové dovednosti. Největší odměnou je pro mě dětský smích.

4. třída - KOŤÁTKA

Lenka Vrbová - pozice učitelky
I když pracuji ve školství už déle, na zdejší MŠ pracuji prvnímk rokem. Svým přístupem k dětem se snažím, aby se dětem ve školce líbilo a aby společně prožívaly radost ze společných aktivit. Nejvíce se zaměřuji na výtvarný, hudební, pohybový rozvoj dětí a na bezproblémový vstup do 1. třídy ZŠ.
Alena Potůčková - pozice učitelky
V naší mateřské škole pracuji prvním rokem jako učitelka ve 4. třídě Koťátek. Jsem přátelská a svou práci mám velice ráda. Největší odměnou je pro mě, když se děti něco nového naučí a jsou spokojené a šťastné. 
Pavlína Adámková - asistent pedagoga
Pracuji šestým rokem jako asistent pedagoga. Mým cílem je pomáhat dětem, aby bez větších problémů překonaly odloučení od rodičů, rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti. Mou snahou je, aby poznávaly svět kolem nás a těšily se do školky. Sama se vzdělávám, studuji druhým rokem školu, chtěla bych být dobrou učitelkou.

Ve školce nám vaří dvě paní kuchařky:

Marta Valentová a Pavlína Zbuzková

Staráme se o to, aby děti měly plná bříška, připravujeme dětem zdravé svačinky a obědy. 

Ve školce pracují paní uklízečky:

 Monika Sopuchová a Pavlína Balogová

Starám se o to, aby se dětem ve školce líbilo, bylo zde čisto a uklizeno.


ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají ve dnech:  7.3. 2023 21.3. 2023 4.4. 2023 18.4. 2023  Vždy od 16.00 do 18.00 hodin. Je možnost přijít na všechny čtyři termíny :)

Více informací

Divadlo Ondřej - Indiánské příběhy

Dne 23.2. 2023 nás navštívilo Divadlo Ondřej.... děti si představení moc užily!

Více informací

KARNEVAL

Karneval plný masek, kostýmů a dětké radosti :) 

Více informací