INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2023/2024 činí 600 Kč na 1 dítě měsíčně. Díky změně školského zákona, neplatí úplatu za vzdělávání předškolní děti i děti, které mají odklad školní docházky.

Splatnost a úhrada úplaty (školného)

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce a platí se:

 1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
  Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
 2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
  Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně GE Money Bank

Číslo účtu : 

240466782/0600

Variabilní symbol:

uvádějte variabilní symbol, který vám byl přidělen

Poznámka k platbě ( pro příjemce ):

uvádějte jméno dítěte ( důležité )

Splatnost a úhrada úplaty ( stravného )

Částka za stravné pro děti do 6ti let činí 1000 Kč a pro děti s OŠD činí 1 100 Kč měsíčně.

Úplata za stravné je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce a platí se:

 1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
  Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
 2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
  Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně GE Money Bank

Číslo účtu 

240466782/0600

Variabilní symbol:

uvádějte variabilní symbol, který vám byl přidělen

Poznámka k platbě (pro příjemce)

uvádějte jméno dítěte ( důležité )

ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PROVÁDĚJTE ODDĚLENĚ POD PŘÍSLUŠNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!


Zápis dětí do mateřských škol

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Zápis dětí do ZŠ

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Prázdninový provoz 2024

Vážení zákonní zástupci, blíží se nejenom zápisy do mateřských škol, ale už je na čase přemýšlet i nad prázdninami. Zde jsou uvedeny  jednotlivé mateřské školy, s termíny „prázdninového letního  provo…

Více informací