Zpět

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2022/2023 činí 528 Kč na 1 dítě měsíčně. Díky změně školského zákona, neplatí úplatu za vzdělávání předškolní děti i děti, které mají odklad školní docházky.

Splatnost a úhrada úplaty (školného)

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce a platí se:

 1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
  Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
 2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
  Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně GE Money Bank

Číslo účtu : 

240466782/0600

Variabilní symbol:

uvádějte variabilní symbol, který vám byl přidělen

Poznámka k platbě ( pro příjemce ):

uvádějte jméno dítěte ( důležité )

Splatnost a úhrada úplaty ( stravného )

Částka za stravné pro děti do 6ti let činí 1000 Kč a pro děti s OŠD činí 1 100 Kč měsíčně.

Úplata za stravné je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce a platí se:

 1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
  Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
 2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
  Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně GE Money Bank

Číslo účtu 

240466782/0600

Variabilní symbol:

uvádějte variabilní symbol, který vám byl přidělen

Poznámka k platbě (pro příjemce)

uvádějte jméno dítěte ( důležité )

ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PROVÁDĚJTE ODDĚLENĚ POD PŘÍSLUŠNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!


ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají ve dnech:  7.3. 2023 21.3. 2023 4.4. 2023 18.4. 2023  Vždy od 16.00 do 18.00 hodin. Je možnost přijít na všechny čtyři termíny :)

Více informací

Divadlo Ondřej - Indiánské příběhy

Dne 23.2. 2023 nás navštívilo Divadlo Ondřej.... děti si představení moc užily!

Více informací

KARNEVAL

Karneval plný masek, kostýmů a dětké radosti :) 

Více informací