Zpět

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2023/2024 činí 600 Kč na 1 dítě měsíčně. Díky změně školského zákona, neplatí úplatu za vzdělávání předškolní děti i děti, které mají odklad školní docházky.

Splatnost a úhrada úplaty (školného)

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce a platí se:

 1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
  Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
 2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
  Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně GE Money Bank

Číslo účtu : 

240466782/0600

Variabilní symbol:

uvádějte variabilní symbol, který vám byl přidělen

Poznámka k platbě ( pro příjemce ):

uvádějte jméno dítěte ( důležité )

Splatnost a úhrada úplaty ( stravného )

Částka za stravné pro děti do 6ti let činí 1000 Kč a pro děti s OŠD činí 1 100 Kč měsíčně.

Úplata za stravné je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce a platí se:

 1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
  Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
 2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
  Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně GE Money Bank

Číslo účtu 

240466782/0600

Variabilní symbol:

uvádějte variabilní symbol, který vám byl přidělen

Poznámka k platbě (pro příjemce)

uvádějte jméno dítěte ( důležité )

ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PROVÁDĚJTE ODDĚLENĚ POD PŘÍSLUŠNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!


Vánoční přání 1.MŠ

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Vánoční provoz - dne 22.12.2023 jsme pro děti ve všech školkách do 16,30 hod. - běžný provoz 1.MŠ

INFORMACE PRO RODIČE MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY OD 27.12. – 29.12.2023 BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA. NA VŠECHNY DĚTI SE BUDEME OPĚT TĚŠIT V NOVÉM ROCE 2.1.2024. DNE 22.12.2023 JE MŠ OTEVŘENA V BĚŽ…

Více informací

Mikuláš ve Sluníčkách

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací