Zpět

Kuřátka

Kuřátka     


Ve třídě jsou 2,5 - 4 leté děti.

 • Zdenka Musialová - učitelka
 • Hana Šindlerová - učitelka
 • Oldřiška Divíšková - učitelka

Zaměření třídy:

 • vytváření přátelské atmosféry v době příchodu do MŠ
 • pozvolné a příjemné začlenění dětí do nového kolektivu
 • zvládání krátkého odloučení od rodiny, rozvoj prosociálního chování
 • naučit děti základní hygienické návyky a zvládat sebeoslužné dovednosti
 • rozvíjet základní pohybové dovedenosti
 • seznamovat dítě s blízkým okolím a s přírodou
 • rozvíjení kamarádských vztahů
 • rozvíjení všech stránek řeči
 • rozvoj hudebně pohybových činností
 • seznamování s výtvarnými technikami a výtvarným materiálem

Více informací o třídě


Leden v Kuřátkách

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Zimní čepice

Čepice mi hodně sluší,schovává mi obě uši.K čepici mám rukavice,kdyby přišla fujavice.

Více informací

Vánoční besídka

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Padá, padá sníh

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Více novinek třídyPRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ 2023

Vážení rodiče, provoz v našich mateřských školách bude zajištěn po celou dobu letních prázdnin 2023. Byl sestaven časový harmonogram letního provozu tak, aby jste měli možnost, v případě potřeby, umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu (viz tabulka).   Harmonogram letního provozu

Více informací

Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Vážení rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů za školné (úplatu za vzdělávání) v mateřské škole, dle § 38l zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022, bude vydáno dne 7.2.2023.   Mgr. Šárka Procházková ředitelka školy

Více informací

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ SE SENIORY

Dne 6.12. k nám do školky zavítali senioři z Domova Harmonie, Bavířská 495 v Mostě. Společně jsme si užili předvánoční čas v podobě adventního setkání.  Naše děti předvedly seniorům několik vánočních tanečků, za které děti sklidily veliký potlesk. U stolečků jsme společně vyráběli vánoční ozdoby, které si senioři odnesli na památku domů. Od seniorů jsme také obdrželi krásný dárek v podobě vyrobeného svícnu. Chtěli bychom moc poděkovat všem zůčastněným a budeme se těšit na další setkání u nás ve …

Více informací