VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

O nás

Mateřská škola je v provozu od roku 1978. Byla zasazena do sídliště, z čehož vyplývá, že je mateřskou školou sídlištního typu panelového. Sousedí se 4. ZŠ, s firmami Universal, Geo Most a vzdáleněji sousedí s Dětským domovem v Mostě.
Budova mateřské školy je jednopatrová. V přízemí se nachází 1. třída Kuřátka a 2. třída Berušky, v prvním patře se nachází ředitelna, 3. třída Sluníčka a 4. třída Koťátka.
Nejbližším kontaktem dětí s přírodou je školní zahrada, která je oplocena. Zahradu zdobí okrasné stromy a zbývající část je zatravněna. Na školní zahradě mohou děti využívat zastíněná pískoviště, víceúčelový domeček, kreslící tabuly, dětská houpadla, prolézačku a mašinku se skluzavkou.
Prostředí mateřské školy plně respektuje zájmy a požadavky dětí, aby se cítily spokojeně, jistě a v bezpečí.
  • v MŠ probíhá  klidná adaptace nově přijatých dětí 
  • požadavky rodičů jsou plně respektovány
  • zaměstanci školy plně respektují potřeby dětí a citlivě a přirozeně navozují klid a pohodu
  • vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě věkové skupiny dětí a potřebám jejich života
  • všechny děti mají rovnocenné postavení, respektujeme rozhodnutí dítěte
  • pedagogové v dostatečné míře využívají pochvaly, která má kladný a motivační vliv na děti
  • zaměstnanci školy hovoří v klidu a tím v dětech vzbuzují důvěru a pocit bezpečí
  • ve vztazích mezi dospělými  a dětmi panuje vzájemná důvěra a tolerance, ohleduplnost a zdvořilost
 
Kolektiv mateřské školy pracuje jako tým –  všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované s dlouholetou praxí, vedoucí odloučeného pracoviště podporuje profesionalizaci pracovního týmu a sleduje další růst profesních kompetencí všech pedagogů a vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání.
Vzdělávání dětí probíhá hravou formou po celý den a přihlížíme k vyváženosti mezi řízenými a spontánními činnostmi.

Služby:  Zajišťuje výchovu a vzdělávání pro děti:

zpravidla od 3 - 6 let, 4. třídy s kapacitou 99 dětí. Školní jídelna je součástí mateřské školy s kapacitou 120 jídel denně. 

Provoz MŠ:   

06.00 hodin do 16.30 hodin denně mimo sobotu, neděli a sváteční dny. Příjem dětí do MŠ je zpravidla do 07.45 hodin. 

V poledne děti vyzvedáváme:

zpravidla od 12.20 hodin do 12.45 hodin.

Odpoledne:

zpravidla od 14.30 hodin do 16.30 hodin.

Pokud je individuální potřeba rodiče jiná a nenaruší dítěti dobu jídla a odpočinku, lze s třídní učitelkou smluvit jiný čas příchodu a odchodu dítěte.


Galerie


Výlet na Mostecké jezero

Třída kuřátek se vydala na Mostecké jezero :)

Více informací

Výlet do pohádkového lesa

Třída kuřátek se vydala do pohádkového lesa :) 

Více informací

HURÁ, PRÁZDNINY!

Srdečně Vás zveme na odpoledne plné zábavy dne 12.6. 2024 od 16,00 do 18,00 hod. na Benediktu, kde bude pro děti připraveno plno soutěží a legrace. 

Více informací